Wywrotnica palet

Wywrotnica hydrauliczna jest urządzeniem przeznaczonym do przesypywania detali z jednego pojemnika do drugiego.

Udźwig max wywrotnicy wynosi 2000 kg , ciśnienie max zasilacza hydraulicznego 16 MPa. Wywrotnica wyposażona w odpowiednie osłony zapewnia bezpieczną pracę operatora.

Wywrotnica palet