Wszystkie modele mogą być dostosowane do nowego czynnika HFO.

Alle Modelle sind für den HFO Faktor angepasst.