Zapraszamy na
szkolenia dla kandydatów na diagnostów lub dodatkowe szkolenia dla diagnostów uzupełniających kwalifikacje organizowane przez nasz Ośrodek Szkoleniowy Diagnostów w Złotowie.


Prowadzimy szkolenia diagnostów zgodnie z programem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 246 poz. 2469).

Nasza firma została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w dniu 25.03.2013 pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00111/2013.

Dla osób bezrobotnych istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urzędy Pracy.

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.

L.p. Nr części Rodzaj szkolenia Czas trwania  
1 I Szkolenie podstawowe dot. przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska. 54 godz.     (7 dni)  
2 II Szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h. 9 (1 dzień)  
3 III Szkolenie specjalistyczne w zakresie badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych. 16 (2 dni)  
4 IV Szkolenie specjalistyczne w zakresie badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem. 14 (2 dni)  
5 V Szkolenie specjalistyczne w zakresie badań technicznych:
- związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
- pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.
23 (3 dni)  
     

116(15 dni/3 tyg)

 

Uwaga: Ukończenie tylko wszystkich w/w szkoleń upoważnia kandydata na diagnostę do przystąpienia do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Transportowy Dozór Techniczny. 

Informujemy, że zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014r. poz. 1836) - opłata za egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty i diagnostów uzupełniających uprawnienia wynosi 270 zł.
Opłata za ponowne przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie niezaliczonej części wynosi 130 zł za każdą część, przy czym suma opłat nie może być wyższa niż 270 zł.
Opłata za ponowne przeprowadzenie egzaminu praktycznego wynosi 130 zł.

 

Od dnia 10.08.2014 r. uległy zmianie wymagania jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o tytuł diagnosty!!!

Według ustawy, aby zostać diagnostą trzeba będzie posiadać:

1. Wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

LUB

2. Średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

LUB

3. Wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

LUB

4. Średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

 

 

Dz.U. 2014 poz. 768.pdf (362,8 KB)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU:

1. Część I - Szkolenie podstawowe (53,9 KB)

2. Część II - Szkolenie specjalistyczne (48,7 KB)

3. Część III - Szkolenie specjalistyczne (53,5 KB)

4. Część IV - Szkolenie specjalistyczne (50,8 KB)

5. Część V - Szkolenie specjalistyczne (53,0 KB)