LASZ-4 - Przyrząd pomiarowy umożliwiający szybką precyzyjną ocenę stanu szyb w pojazdach samochodowych.


Mikroprocesorowy aparat typ LASZ-4 jest przeznaczony do pomiaru współczynnika  przepuszczalności światła  to jest stosunku wartości strumienia świetlnego przechodzącego przez szyby do wartości strumienia padającego na nie w szybach pojazdów. Przyrząd umożliwia wykonywanie pomiarów  w warunkach stacji diagnostycznych, oraz na otwartej przestrzeni w porze nocnej i dziennej.
Do obsługi przyrządu typ LASZ-4 wystarczy jedna osoba.

Podstawowe wyposażenie:
- rejestrator,
- oświetlacz wyposażony w źródło światła białego,
- czujnik pomiarowy ( głowica pomiarowa detektor promieniowania).

Parametry techniczne:
- zasilanie wewn. – 4 baterie R-6,
- zasilane zewnętrzne – gniazdo zapalniczki samochodowej,
- wielkość mierzona – współczynnik przepuszczalności światła w %,
- zakres pomiarowy –  od 0,0 do 100,0%,
- rozdzielczość odczytu wskaźnika LCD – 0,1%,
- grubość mierzonej szyby maksymalnie od 0 -10mm,
- maksymalny bezwzględny błąd pomiaru ( dla ustawienia względem siebie oświetlacza i czujnika pomiarowego od osi nie więcej niż 2mm) – dla punktów pomiarowych rozstrzygających o dopuszczeniu do eksploatacji (70% ) wynosi ≤ 1,00%,
- w zakresie od 50% do 100% wynosi ≤ 2%,
- w pozostałym zakresie  5%.

Pomiary wykonywane przyrządem LASZ-4 są zapisywane do pamięci aparatu, które można wydrukować w protokole z kontroli przepuszczalności światła w szybach badanego pojazdu.