Przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł.

NAJNOWSZE ROZWIĄZANIE AKCEPTOWANE PRZEZ TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY!

 

Przyrząd do kontroli ustawienia świateł reflektorów samochodowych umożliwia dokonanie badania ustawienia reflektorów w pojazdach wszystkich typów. Przymocowany jest do kolumny z ruchomą podstawą umożliwiającą łatwe i bezpieczne przemieszczanie urządzenia.

W opcji przyrząd może posiadać:

- możliwość połączenia z komputerem,

- podstawę umieszczoną na prowadnicach,

- pozycjonowanie za pomocą wizjera laserowego.

 

Wszystkie oferowane przez nas urządzenia dokonują pomiaru w kandelach [kcd] i  są zgodne z najnowszą interpretacją wymogów określonych w punkcie 4.1.7 załącznika nr 1 do rozporządzenia MTBiGM z dnia 26 czerwca 2012 (Dz.U. poz. 996) w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

W ofercie pełen asortyment urządzeń do kontroli ustawienia świateł m.in. wyposażone w kamery i ekran dotykowy LCD, oprogramowanie Windows.

 


Pozycjonowanie za pomocą wizjera lusterkowego.

Pozycjonowanie za pomocą wizjera laserowego.

Argo

Przyrząd do kontroli ustawienia świa teł oraz pomiaru światłości świa teł oświetlenio w ych pojazdu

Przyrząd do ustawiania świateł Argo.pdf (2,3 MB)

Ara

Przyrząd do kontroli ustawienia świateł oraz pomiaru światłości świateł oświetleniowych pojazdu 

Przyrząd do ustawiania świateł Ara.pdf (2,4 MB)

Moon

Elektroniczny przyrząd do kontroli ustawienia świateł oraz pomiaru światłości świateł oświetleniowych pojazdu

Przyrząd do ustawiania świateł MOON_hbMf8Mn.pdf (8,3 MB)

Pegaso

Elektroniczny przyrząd do kontroli ustawienia świateł oraz pomiaru światłości świateł oświetleniowych pojazdu

Przyrząd do ustawiania świateł Pegaso.pdf (359,6 KB)